Gore

Adaptacija obiteljske kuće

  /  Adaptacija obiteljske kuće

Projekt u tijeku

Potpuna adaptacija u suradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture.

Arhitekt

Materija d.o.o (Irena Vojnović mag.ing.arch.

Radovi

Adaptacija i nadogradnja

Datum