Gore

Rekonstrukcija kulturnog spomenika

  /    /  Rekonstrukcija kulturnog spomenika

Rekonstrukcija kulturnog spomenika

Potpuna adaptacija objekta uz suradnju s arhitektom Tomislavom Kušanom i Zavodom za zaštitu spomenika kulture veličine 1.100m2. Napravili smo interpolaciju ab ploča, poboljšali toplinsku izolaciju zidova, sanirali vlagu i izveli nove fasade sa slikarskim i kiparskim intervencijama isto kao i novo krovište. Radovi su izvođeni tijekom dvije godine, a završeni u listopadu 2014. uz izvedbu novog pomoćnog objekta veličine 300 m2 zidanog starom opekom s kelt fasadom, te oblikovanjem okoliša na površini 5.000 m2.

Arhitekt

Tomislav Kušan

Klijent

Villa Lubienski

Kategorija
Datum